Achtergrond

 

 

 

6853

 

 

Als initiatiefneemster van de Trampoline, stel ik me graag aan u voor.

 

Ik ben Maike Walraven, onderwijscoach, pedagogisch hulpverlener  en moeder van drie kinderen.

De oudste twee hebben diabetes type 1.

 

Vanuit het onderwijs maar zeker ook als moeder sprong ik een gat in de lucht

toen ik hoorde dat alle kinderen met diabetes type 1 vanaf nu gewoon welkom zijn in het regulier onderwijs!

Want zo hoort het ook.

 

Ik hoor van leerkrachten, ouders en diabetesverpleegkundige terug

dat er naast de algemene voorlichtingsbijeenkomsten voor leerkrachten, dringende behoefte is aan maatwerk.

Omdat deze individuele coaching in de regio Tilburg nog niet voorhanden is,

wil ik mijn expertise graag inzetten om kinderen na hun diagnose een fijne plek op hun eigen, vertrouwde school te bieden.

Een plek waarin de diabeteszorg als vanzelfsprekend wordt ervaren en kinderen zich op didactisch gebied zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

 

Ik heb de opleiding sociaal pedagogische hulpverlening afgerond aan de Hogeschool van Utrecht.

Daarnaast heb ik een propedeuse psychologie aan de universiteit Utrecht behaald.

Tijdens en na deze opleidingen heb ik gewerkt in de jeugdzorg en gehandicaptenzorg.

 

Ik heb gezinnen thuis begeleiding en behandeling geboden in de opvoeding van de kinderen,

spelbegeleiding gegeven en themaochtenden voor ouders georganiseerd.

Daarnaast heb ik als groepsleider in orthopedagogische centra gewerkt.

Tegenwoordig bied ik mijn diensten vanuit de Trampoline als onderwijscoach en diabetesspecialist op een reguliere basisschool aan.

 

Ik ben veel vragen tegen gekomen op het gebied van diabetes 1, autisme, ADHD, hechtingsstoornissen en emotionele stoornissen.