Hoe ziet onze werkwijze eruit?

 

School gerelateerde coaching ,betekent coaching door:

 

  Praktische uitleg te geven over de ziekte, toegespitst op de gekozen behandeling van de betreffende leerling (insulinepomp, insuline-pen, mogelijk in combinatie met de sensor).

 

  Mee te denken over hoe deze zorg binnen de school mogelijk gemaakt kan worden.

 

  Uiteen te zetten hoe deze zorg er in praktijk uitziet, welke vaardigheden zijn hiervoor nodig,

welke acties worden er op welk moment ingezet?

 

  Leerkrachten begeleiden in de uitvoering van deze handelingen (denk aan het bedienen van de insulinepomp) en het interpreteren van informatie (bij welke bloedsuikerwaarde moet ik insuline geven of juist suikers?).

 

  Ouders te coachen in de afstemming met leerkrachten rondom de diabetes van hun kind.

Met als doel dat ze zelf de lijnen blijven uitzetten.

 

  Leerlingen te coachen in hun omgang met de ziekte op school (stukje acceptatie).

 

  De coach kan samen met de leerling een spreekbeurt voorbereiden over diabetes en erbij aanwezig zijn om hem/haar te helpen (lastige) vragen te beantwoorden van medeleerlingen.

Met als doel meer bekendheid en daarmee begrip van medeleerlingen teweeg te brengen.

 

  Leerkrachten te adviseren hoe om te gaan met de effecten op het concentratievermogen

als gevolg van wisselende bloedsuikerwaardes.

 

  Voorlichting en ondersteuning wanneer de stap van basis- naar voortgezet onderwijs gemaakt wordt.

 

 

Social casework gericht op sociaal welbevinden op school,betekent:

 

 

  Het in kaart brengen van risicofactoren binnen het gezinssysteem die van invloed kunnen zijn

op het functioneren v.h. betreffende kind op school.

 

  Het bemiddelen in de communicatie tussen ouders/partners om van daaruit een vertaalslag te kunnen maken

naar de communicatie met school met betrekking tot de diabeteszorg.

 

  School ondersteuning en advies geven hoe om te gaan met diabetesgerelateerd gedrag v.h. kind.

Waarbij in het kind gelegen factoren en gedrag voortkomend uit de interacties binnen het gezin niet over het hoofd worden gezien.