Waarom extra coaching?

 

 

De vraag om goede coaching in de zorg voor kinderen met diabetes type 1 op school

neemt om twee redenen sterk toe,namelijk:

 

Dankzij de aanname van twee moties in de tweede kamer

om weigering van kinderen met diabetes op scholen te voorkomen

en om de begeleiding van deze leerlingen te verbeteren.

 

Maar ook omdat bij steeds meer kinderen, op steeds jongere leeftijd de ziekte de kop op steekt.

De oorzaak hiervan is niet bekend.

 

Naast de medische begeleiding, aangeboden door kinderdiabetes teams in het ziekenhuis,

blijken zowel leerkrachten als ouders

sterk de behoefte te hebben aan handvatten hoe deze medische zorg te integreren binnen het reguliere schoolprogramma.

 

Juist omdat de impact en de behandeling van de ziekte voor ieder kind en ieder gezin anders is,

en een standaard schoolprotocol geen oplossing biedt.

 

 

Klik hier voor meer informatie op site Diabetesvereniging Nederland